Privacybeleid

VERSIE 13 DECEMBER 2020

Algemeen

Global International Products NV (GIP NV), merknaam: Kentucky Horsewear geeft om uw privacy. Daarom willen wij u zo veel mogelijk informatie geven over wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt als u deze eenmaal aan ons heeft verstrekt. In dit Privacybeleid vindt u alle informatie die u nodig heeft om te weten welke persoonlijke gegevens we verzamelen, waarom we deze verzamelen, hoe lang we ze opslaan, wat uw rechten zijn en hoe u ze kan uitoefenen.

Over cookies

GIP maakt op haar website www.kentucky-horsewear.com gebruik van cookies. Dit zijn kleine informatiebestanden die bij een bezoek aan de website worden opgeslagen op het apparaat waarmee je onze website bezoekt, zoals een computer, tablet of smartphone. Waar we het hierna hebben over “cookies” bedoelen we daarmee ook andere vergelijkbare technieken. Cookies maken het mogelijk om jouw webbrowser te herkennen. Handig, want dan hoef je bijvoorbeeld niet steeds opnieuw je gegevens in te voeren, voorkeuren aan te geven of je instellingen aan te passen. Op die manier kunnen we ook onze website beter laten werken, kunnen we inzicht krijgen in het bezoekersgedrag op de website en kunnen andere partijen inzicht krijgen in jouw surfgedrag zodat zij gepersonaliseerde advertenties kunnen tonen over meerdere websites en niet-revelante advertenties weg kunnen laten.

Cookies brengen de veiligheid van je computer niet in gevaar.

We gebruiken strikt noodzakelijke, analytische en marketing cookies. Met uitzondering van de strikt noodzakelijke cookies (noodzakelijk voor het goed functioneren van onze website) vragen we jouw toestemming voordat we deze kleine informatiebestanden plaatsen.

Meer inlichtingen over welke cookies we gebruiken, hoelang we ze bewaren, hoe je hier mee kan omgaan vind je terug op onze cookie verklaring

Wie zijn we?

Uw persoonsgegevens worden beheerd door GIP NV, een vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te Pontwest 106, 9600 Ronse, België en met ondernemingsnummer BE 0828 536 782

GIP NV is de verwerkersverantwoordelijke van uw persoonlijke gegevens. Dit betekent dat GIP NV het doel en de middelen voor de verwerking van uw persoonsgegevens bepaalt.

De leidende toezichthoudende autoritei

Voor GIP NV is de Belgische toezichthoudende autoriteit de leidende autoriteit. De coördinaten zijn Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - +32 (0)2 274 48 00 / [email protected]

Wanneer is dit beleid van toepassing?

Door een website te gebruiken, een Kentucky Horsewear-evenement bij te wonen, zich te abonneren op direct marketing of de creatie van een profiel te accepteren, wordt u geacht dit beleid te hebben gelezen, te aanvaarden en erdoor gebonden te zijn. Alle persoonlijke gegevens die GIP NV verzamelt tijdens uw bezoek aan een winkel, een evenement of een website worden behandeld in overeenstemming met dit beleid.

GIP NV beschermt uw privacy en handelt in overeenstemming met de bepalingen van de Europese Algemene Verordening op de Gegevensbescherming Persoonsgegevens ("GDPR/AVG").

Lees dit beleid om meer te weten te komen over hoe persoonlijk gegevens door ons worden verzameld en verwerkt worden via de website, bij evenementen en in de winkels.

Wie wordt beschermd door dit beleid?

Dit beleid is van toepassing op de persoonsgegevens die GIP NV verwerkt (zie hoofdstuk: "Wie zijn wij?") van onze consumenten (privé), klanten (zakelijk), leveranciers en prospecten.

Dit beleid is ook van toepassing wanneer u onze kantoren bezoekt, websites bezoekt, onze apps gebruikt, deelneemt aan marktonderzoek, enquêtes, wedstrijden, acties of evenementen, of op een andere wijze onze producten en diensten gebruikt. Ook de persoonlijke gegevens van voormalige consumenten en klanten zullen zo zorgvuldig mogelijk behandeld en beveiligd worden in overeenstemming met dit beleid.

Welke persoonlijke gegevens verwerken wij?
 • Gegevens die u ons verstrekt bij winkels en evenementen: 

Bij het invullen van een 'hou me op de hoogte kaart", gelieve volgende Informatie mee te delen: naam, adres, e-mail, geboortedatum, favoriete winkel, telefoon. Men kan vragen om de volgende Informatie In te vullen: afmeting van uw paard en geboortedatum. Om één van onze volgende evenementen bij te wonen geeft u de volgende Informatie op; naam, adres, e-mail, geboortedatum, favoriete winkel, telefoon. 

 • Gegevens die u ons verstrekt via het gebruik van onze diensten: 

U kan ook persoonlijke gegevens verstrekken via het gebruik van onze diensten. Persoonlijke gegevens kunnen worden verzameld zoals: naam, adres, geslacht, leeftijd, burgerlijke staat, e-mailadres, financiële kenmerken, woonplaats, vast en mobiel telefoonnummer, de gekochte hoeveelheid en aankoopgeschiedenis. Dit is het geval wanneer u een bestelling plaatst op de website, zich registreert als klant, zich abonneert op één van de volgende diensten: elektronische nieuwsbrief, digitale marketing of persinformatie, wanneer u belt met onze klantendienst of wanneer u ons een brief of e-mail stuurt. 

 • Gegevens die u ons verstrekt via het gebruik van onze Website: 

In het kader van haar normale werking verzamelt de webserver van GIP NV de volgende informatie over elke bezoeker van een website: uw IP-adres, de naam van uw internetprovider, de software, het type en de taal van uw browser, de zoekmachine en de trefwoorden die worden gebruikt om de Website te vinden, de datum en het tijdstip waarop u de Website hebt bezocht, de pagina's die u op de Website hebt bekeken, de pagina's van andere websites van waaruit u de website hebt bezocht. Deze informatie wordt verzameld door middel van cookies. Meer informatie over cookies vindt u in ons Cookiebeleid. 

Waarvoor gebruiken we uw persoonlijke gegevens?

GIP NV verwerkt uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, waarbij wij alleen de gegevens verwerken die nodig zijn om het beoogde doel te bereiken.

Wij gebruiken persoonlijke gegevens wanneer dat nodig is:

 • het verwerken van een bestelling; 
 • het leveren van door u gevraagde goederen, diensten en/of informatie; 
 • u te voorzien van informatie, goederen en diensten die via onze Website worden aangeboden voor facturering en orderverwerking; 
 • het controleren en uitvoeren van financiële transacties met betrekking tot uw betalingen; 
 • het beheren van uw account bij ons; 
 • het controleren bij het downloaden van gegevens van onze website; 
 • het meten en monitoren van het gebruik en het verbeteren van de kwaliteit en inhoud van deze website; 
 • het aanpassen van de inhoud en de lay-out van deze website; 
 • verbetering van de producten en diensten van GIP NV; 
 • het organiseren en uitnodigen voor onze evenementen; 
 • het organiseren van wedstrijden; 
 • het naleven van de wettelijke of reglementaire bepalingen waaraan wij onderworpen zijn; 
 • het verstrekken van algemene of directe marketing naar u toe; 

Je kan jouw toestemming altijd intrekken. Onze contactgegevens vind je in “Hoe kan u contact met ons opnemen? ”

Meer informatie over onze direct marketingactiviteiten:

GIP NV zal u alleen (gepersonaliseerde) communicatie verstrekken wanneer u ons toestemming heeft gegeven.

Meer informatie over onze direct marketingactiviteiten:

GIP NV zal u alleen (gepersonaliseerde) communicatie verstrekken wanneer u toestemming geeft voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor direct marketing. Wij kunnen schriftelijk contact met u opnemen (1) op uw huisadres; (2) door u te bellen of te sms'en op de door u opgegeven telefoonnummers; of (3) per e-mail met informatie over evenementen, promoties, acties, producten, diensten en/of prijsaanvragen. Indien u geen marketingcommunicatie van ons wenst te ontvangen, of indien u niet de voorkeur geeft dat uw persoonlijke gegevens verwerkt worden voor direct marketing, kan u zich te allen tijde afmelden door een e-mail te sturen naar [email protected].

Hoe beschermen wij uw persoonlijke gegevens?

Wij werken hard om uw privacy en persoonlijke gegevens te beschermen in onze kantoren en op onze website. GIP NV gebruikt een combinatie van technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens veilig te bewaren.

Onze medewerkers zijn opgeleid om correct om te gaan met uw persoonlijke gegevens. Bovendien wordt in het kader van elk project dat gericht is op de verwerking van persoonsgegevens, een beoordeling uitgevoerd met betrekking tot de veiligheid en de bescherming van deze gegevens, waarbij rekening wordt gehouden met uw belangen. Ook ons intern informatiebeveiligingsbeleid, onze beveiligingseisen en onze managementnormen worden door onze medewerkers opgevolgd en nageleefd door onze medewerkers.

Daarnaast werken we samen met gespecialiseerde profielen die verantwoordelijk zijn voor de beveiliging van ons netwerk, onze infrastructuur en onze informatiesystemen. We gebruiken ook allerlei technische maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, ongeautoriseerd gebruik en verlies of diefstal van onze gegevens, zoals: wachtwoordbeveiliging, firewalls, antivirus- en toegangscontroles voor onze medewerkers. Geen enkele methode van verzenden of opslag van gegevens is echter volledig veilig, mocht een inbreuk op uw gegevens zich voordoen met negatieve gevolgen, dan wordt u persoonlijk geïnformeerd in de omstandigheden die door de wet zijn voorzien. Wanneer u een veiligheid gerelateerde vraag hebt, neem dan contact met ons op via [email protected].

Delen of verkopen wij uw persoonlijke gegevens?

Wij verkopen of delen uw persoonlijke gegevens niet aan derden zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij:

 • aan ondernemingen die wettelijk verbonden zijn met GIP NV, gevestigd in de Europese Economische Ruimte. Uw persoonlijke gegevens worden met deze bedrijven gedeeld voor dezelfde doeleinden zoals die in het beleid zijn vermeld. Deze bedrijven kwalificeren zich in deze context als gezamenlijke verwerkersverantwoordelijken. U kan een lijst van deze bedrijven aanvragen door een e-mail te sturen naar [email protected]
 • aan een rechtsopvolger die een deel of een geheel van GIP NV overneemt; 
 • aan erkende financiële of bankinstellingen waarvan de tussenkomst noodzakelijk is voor het goede verloop van de betalingsprocedure; 
 • aan krediet referentieagenten. Wij behouden het recht om informatie op te vragen bij derden, zoals kredietinformatiebureaus. Wij zullen de informatie die wij eerder over u hebben verwerkt gebruiken om dit mogelijk te maken: (1) uw goederen of diensten te leveren; (2) uw aankoopervaring te verbeteren; en (3) en fraudepreventie. Indien wij een dergelijk verzoek doen, zullen wij u eerst op de hoogte stellen van dit voornemen en van het feit of een eventuele registratie van de zoekopdracht in een kredietbestand zal worden opgenomen; 
 • Wanneer wij wettelijk verplicht zijn dit te doen of wanneer wij van mening zijn dat een dergelijke actie noodzakelijk is om fraude of cybercriminaliteit te voorkomen of om de Website of de rechten, eigendommen of persoonlijke veiligheid van een persoon te beschermen. (Wij verwijzen naar het hoofdstuk "Waar gebruiken we uw gegevens voor"); 
 • wanneer het nodig is om u van onze diensten te voorzien. Sommige van onze databases worden toegankelijk gemaakt of overgedragen aan derden die in onze opdracht werken en die ons helpen bij het leveren van onze producten en diensten. Denk bijvoorbeeld aan onze commerciële agenten, de onafhankelijke retailers en onze dienstverleners op het gebied van webhosting, clouddiensten of onderhoudsdiensten. Bovendien helpen verschillende postdiensten ons om u te voorzien van de pakketten die u bij ons bestelt. (bv. DPD, Fedex, Bpost, PostNL, enz.) De overdracht van uw gegevens vindt alleen plaats voor de doeleinden zoals vermeld in dit beleid en is beperkt tot de gegevens die zij nodig hebben voor de uitvoering van onze opdracht. Wij zorgen ervoor dat zij, net als wij, uw gegevens veilig, respectvol en met de nodige zorgvuldigheid beheren en wij bieden voldoende contractuele garanties. 
 • Wij zullen uw persoonlijke gegevens alleen doorgeven op basis van een beoordeling van uw rechten en vrijheden en u zult altijd transparant geïnformeerd worden over deze gegevens (behalve in het geval van wettelijk uitzonderingen). 
 • Wanneer u uw toestemming geeft. 

Voor alle grensoverdrachten buiten de Europese Economische Ruimte zorgen wij ervoor door middel van waarborgen in het contract of andere maatregelen uw gegevens een adequaat beschermingsniveau krijgen dat vergelijkbaar is met de bescherming die geldt binnen de EU in overeenstemming met de Europese regelgeving.

We kunnen ook anonieme, geaggregeerde statistieken openbaar maken voor commerciële en interne/externe rapportage. Bijvoorbeeld: over bezoekers van onze Website om onze diensten te beschrijven aan potentiële partners, adverteerders, sponsors en andere gerenommeerde derden en voor andere legale doeleinden. Deze statistieken zullen geen informatie bevatten waarvan u geïdentificeerd kan worden.

Als u vragen heeft over de verwerking van uw gegevens door derden, neem dan contact op met GIP NV. Onze contactgegevens vind je in “Hoe kan u contact met ons opnemen? ”. Voor zover deze verwerking verder gaat dan de door GIP NV bepaalde doeleinden, is de derde partij volledig verantwoordelijk voor deze verwerking en kan GIP NV op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor deze verwerking.

Wat zijn uw privacy rechten en hoe kan u deze uitoefenen?
Een overzicht van uw rechten:

U hebt het recht om uw persoonlijke gegevens in te kijken en het aanpassen of verwijderen van uw persoonlijke gegevens ("recht om te worden vergeten"). Bovendien heeft u het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor direct marketingdoeleinden. U hebt ook het recht om te vragen om een kopie van al uw persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt, voor zover dit technisch mogelijk is. U heeft ook het recht om ons te vragen uw persoonsgegevens aan een derde partij over te dragen.

Praktische zaken:
Hoe kan u uw rechten uitoefenen?

Om deze rechten uit te oefenen, of als u meer informatie over uw rechten nodig heeft, kan u eenvoudigweg een e-mail sturen naar [email protected]. Om uw recht op toegang uit te oefenen en om ongeoorloofde openbaarmaking van uw persoonlijk gegevens te voorkomen, moeten wij uw identiteit verifiëren. In geval van twijfel of onduidelijkheid vragen wij u eerst om bijkomende informatie (bijvoorbeeld een kopie van uw identiteitskaart). Maak dan wel even jouw pasfoto en identiteitskaartnummer (e.d.) zwart, ter bescherming van je privacy.

Zal je moeten betalen?

U kan uw privacy rechten gratis uitoefenen, tenzij uw verzoek duidelijk ongegrond of buitensporig is vanwege het repetitieve karakter. In een dergelijk geval hebben wij het recht en de keuze om - in overeenstemming met de gegevensbescherming - een vergoeding in rekening te brengen (rekening houdend met de administratieve kosten voor het verstrekken van de gevraagde informatie of communicatie) of om niet aan uw verzoek te voldoen.

Hoe ontvangt u een antwoord?

Indien u uw verzoek elektronisch indient, worden de gevraagde gegevens indien mogelijk elektronisch aan u verstrekt, tenzij u anders verzoekt. In ieder geval geven wij u een beknopt, transparant, begrijpelijke en gemakkelijk toegankelijk antwoord.

Wanneer krijgt u een antwoord?

Wij antwoorden zo spoedig mogelijk op uw verzoek. Voor ieder verzoek antwoorden wij één maand na ontvangst. Afhankelijk van de complexiteit van het verzoek en het aantal verzoeken. De verzoeken kunnen nog met een termijn van twee maanden verlengd worden. Als dit het geval is, zullen wij u binnen een maand na ontvangst van de aanvraag hiervan op de hoogte stellen.

Ten slotte heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit. De Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit is te bereiken via:

Drukpersstraat 35, 1000 Bruxelles.
+32 (0) 2 274 48
[email protected]

Hoe lang bewaren we uw persoonlijke gegevens?

Het is ons wettelijk niet toegestaan om persoonlijke gegevens langer op te slaan dan nodig is om het doel waarvoor we ze hebben verzameld te bereiken.

De bewaartermijn kan verschillen naar gelang de verwerkingsactiviteit. Enkele voorbeelden: over het algemeen bewaren wij uw persoonlijke gegevens gedurende een periode van 10 jaar na uw laatste login of transactie met GIP NV.

Voor marketing doeleinden waarvoor u ons toestemming heeft gegeven, worden uw contactgegevens door ons bewaard zolang u uw toestemming niet intrekt.

Ten slotte, om te voldoen aan onze boekhoudkundige en fiscale verplichtingen, zijn wij onderworpen aan verschillende lokale wetten om uw gegevens gedurende een bepaalde periode te bewaren. De bewaartermijn hebben we daarom op 10 jaar gezet.

Na afloop van de toepasselijke opslagperiode(n) worden uw persoonlijke gegevens verwijderd of geanonimiseerd.

Hoe kan u op de hoogte blijven van aanpassingen aan dit beleid?

GIP NV behoudt zich het recht om dit Beleid te allen tijde geheel of gedeeltelijk te wijzigen, aan te passen, aan te vullen of te verwijderen. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren bij marktontwikkelingen of nieuwe verwerkingsactiviteiten die wij toepassen. Daarom wordt u uitgenodigd om dit beleid regelmatig te controleren op wijzigingen. Door een Website te gebruiken nadat een dergelijke wijziging in dit Beleid is aangebracht, wordt u geacht deze wijziging te hebben aanvaard, ongeacht of u dit Beleid gelezen hebt.

Als u dit beleid niet accepteert, verlaat dan onmiddellijk de website waar u dit beleid raadpleegt. Het is niet toegestaan om een profiel aan te maken of direct marketing te ontvangen als u dit beleid niet accepteert.

Hoe kan u contact met ons opnemen?

Als u vragen, suggesties of zorgen hebt over dit beleid of over ons gebruik van uw gegevens neem dan contact met ons op via [email protected].

U kan ook contact opnemen via:

Global International Products NV
Pontwest 106
9600 Ronse
België
Ondernemingsnummer: BE 0828 536 782