COOKIE POLICY

Deze cookieverklaring is het laatst bijgewerkt op 6 mei 2022.

Wie zijn wij?

Deze website is eigendom van Global International Products NV met BTW-nummer BE 0828.536.782 waarvan de maatschappelijke zetel gelegen is in Pont West 106 9600 Ronse. Wanneer in deze verklaring vermeldingen zijn van “Wij”, “We”, “Ons”, “Onze, bedoelt dit duidelijk Global International Products NV

Je kan ons bereiken op het bovenstaande adres of per e-mail op [email protected].

Introductie

Op onze websites, www.kentucky-horsewear.com www.kentucky-dogwear.com en www.grooming-deluxe.com maken we gebruik van eigen cookies (de zogenaamde eerste partij cookies) en cookies van derde partijen van wie de diensten op de website (kunnen) gebruikt worden (de derde partij cookies). In het onderstaand artikel 5 vind je een overzicht van alle cookies met hun respectieve doelstelling, bewaartermijn, wie ze plaatst en ontvangt.

Mocht je beslissen om bijvoorbeeld de sociale media cookies niet te aanvaarden dan bestaat de kans dat bepaalde delen van onze website moeilijk of niet zullen werken bijvoorbeeld video, …

Als je ons de toestemming hebt gegeven voor het gebruik van de niet-strikt noodzakelijke cookies dan kan je jouw akkoord altijd wijzigen. Dit doe je door onderaan een pagina door op “Update uw cookievoorkeuren” te klikken.

Wat zijn cookies?

Dit zijn kleine informatiebestanden die bij een bezoek aan de website worden opgeslagen op het apparaat waarmee je onze website bezoekt, zoals een computer, tablet of smartphone. Waar we het hierna hebben over “cookies” bedoelen we daarmee ook andere vergelijkbare technieken zoals pixels, plug-ins, trackers. ReCaptcha…Cookies maken het mogelijk om jouw webbrowser te herkennen. Handig, want dan hoef je bijvoorbeeld niet steeds opnieuw je gegevens in te voeren, voorkeuren aan te geven of je instellingen aan te passen. Op die manier kunnen we ook onze website beter laten werken. Daarnaast krijgen we inzicht in het bezoekersgedrag op de website. Andere partijen verzamelen informatie over jouw surfgedrag zodat zij gepersonaliseerde advertenties kunnen tonen.

We geven ook graag een woordje uitleg bij de sociale media cookies die gebruikt worden voor de integratie van diverse sociale netwerksites op onze website. Door middel van de aanwezige buttons van facebook en Instagram kan de inhoud via sociaalnetwerksites worden gedeeld.

We gebruiken strikt noodzakelijke, analytische en marketing cookies. Met uitzondering van de strikt noodzakelijke cookies vragen we jouw toestemming voordat we deze kleine informatiebestanden plaatsen. De verwerking van de strikt noodzakelijke cookies (noodzakelijk voor het goed functioneren van onze website, de inhoud van jouw winkelmandje bijhouden tijdens je aankoop, je taalvoorkeur…) is gebaseerd op onze verplichting om een goed werkende website aan te bieden.

De cookies zijn persoonsgegevens. Over de verwerking van jouw persoonsgegevens vind je meer informatie in ons privacy beleid.

Cookies brengen de veiligheid van je computer niet in gevaar.

Soorten cookies
Herkomst

Eerste partij cookies zijn cookies die wij plaatsen. Derde partij cookies zijn de cookies die derde partijen zetten.

Levensduur

Permanente cookies blijven op je toestel (desktop, laptop, smartphone, …) aanwezig voor de levensduur van de cookie. Telkens u onze website bezoekt worden ze geactiveerd. Sessie cookies gelden enkel voor de lopende sessie en worden verwijderd wanneer u de browser afsluit.

Wat is het doel van deze cookies?

De noodzakelijke cookies zorgen voor de goede werking en de beveiliging van de website.

De niet-functionele cookies hebben statistische, sociale en commerciële doeleinden.

Analytische cookies geven het inzicht hoe de bezoeker van onze website navigeert tussen de verschillende pagina’s, vanuit welke regio hij/zij ons bezoekt. Op basis van deze verzamelde informatie wordt een statistische analyse gemaakt om de structuur, de navigatie en de inhoud van onze website aangenamer te maken.

Via de marketing cookies krijg je een gepersonaliseerd online advertentieaanbod. Door jouw surfgedrag, hoe en waar je klikt krijgen wij en de derde partijen een zicht hoe de campagnes hebben gepresteerd.

De sociale media cookies worden geplaatst via buttons van de sociale mediasites (zoals facebook, Instagram) die op onze website worden geplaatst en doorgegeven aan deze sociale media. We hebben geen invloed op het gebruik van en de manier waarop zij met deze gegevens omspringen. Meer informatie hieromtrent vind je in de privacy verklaringen van deze derde partijen (zie punt: Links naar het privacy beleid van de derde partijen).

Cookies die wij gebruiken
Overzicht van de cookies

Naam cookie

Aanbieder

Doel

Bewaartermijn

Type

Naam onderneming of de derde partij

Sessie of de duurtijd

HTTP, Pixel...

Links naar het privacy beleid van de derde partijen

Derde partij
Link naar het privacybeleid
Facebookhttps://nl-nl.facebook.com/help/325807937506242/
Googlehttps://policies.google.com/privacy
Instagramhttps://help.instagram.com/519522125107875

Jouw toestemming

Toestemming geef je bij een eerste bezoek aan onze website en te klikken op “Alles accepteren”. Wil je echter jouw voorkeuren meer gedetailleerd instellen dan krijg je zeker de mogelijkheid door te klikken op de “Learn more and customize” knop. Nadien kan je kiezen voor welke categorie cookies je toestemming verleent.

Deze toestemming kan je steeds intrekken door onderaan een pagina op “Update uw cookievoorkeuren” te klikken.

In- en uitschakelen

Je kan ook via de browser de cookies automatisch of handmatig verwijderen. Daarbij is het ook mogelijk om aan te geven of bepaalde cookies mogen geplaatst worden of niet. De internetbrowser instellen om een bericht te ontvangen wanneer een cookie wordt geplaatst behoort eveneens tot de mogelijkheden.

Meer informatie over deze mogelijkheden vind je terug in de instructies van de Help-functie van de browser.

Browser
Link naar het privacybeleid
Internet Explorerhttps://support.microsoft.com/en-us/hub/4338813/windows-help?os=windows-7
Firefoxhttps://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies
Chromehttps://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl
iOShttps://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac
Safarihttps://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

Let op! Als de cookies zijn uitgeschakeld, bestaat de mogelijkheid dat onze website niet optimaal werkt. Na de verwijdering in jouw browser, kunnen de cookies bij een volgend bezoek aan onze website met jouw toestemming opnieuw geplaatst worden.

Jouw rechten

Je hebt heel wat rechten bij de verwerking van jouw persoonsgegevens waaronder deze verwerking van cookies vallen.
De uitvoering van jouw rechten in onze systemen en procedures gebeurt uiterlijk 30 dagen nadat wij jouw aanvraag hebben ontvangen. Mochten we om één of andere reden deze termijn niet halen dan informeren wij je voor het verstrijken van de oorspronkelijke periode.

Je mag jouw persoonsgegevens inzien

Je hebt het recht om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die wij over jou verwerken, de doelstelling van de verwerking, waar we de gegevens vandaan hebben gehaald en wie de gegevens ontvangt.
Je kan in dit geval ook vernemen hoe lang we de gegevens bewaren, of de gegevens worden gebruikt om aan automatische besluitvorming te doen en of we van plan zijn om de gegevens naar een land buiten de Europese Unie te versturen.
De gevraagde informatie bezorgen we je schriftelijk of elektronisch.

Je kan je gegevens laten verbeteren/vervolledigen

Het kan gebeuren dat de gegevens die wij van jou verwerken niet (meer) correct zijn. Je kunt altijd vragen om de onjuiste gegevens te laten verbeteren of aan te vullen met de ontbrekende gegevens.

Recht op het wissen

Als je denkt dat we deze cookies onrechtmatig verwerken dan kun je deze wissen via jouw browser.

Recht op het beperken van persoonsgegevens

Je kan ons vragen om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken wanneer je vermoedt dat de gegevens onjuist zijn of de verwerking onrechtmatig is.

Recht om bezwaar in te dienen

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens, met inbegrip van profilering. De verwerking wordt dan gestopt tenzij om de belangen van een derde te behartigen of met het oog op de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Recht om klacht in te dienen

Ga je niet akkoord met ons standpunt dan kan je je richten tot de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit. Je kan daar ook een klacht neerleggen. De contactgegevens zijn: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, +32 2 274 48 00 / [email protected]

Identificatie van de aanvrager

Je kan de uitvoering van jouw rechten op de verwerking van je persoonsgegevens uitoefenen mits een schriftelijk aanvraag 

  • Via een brief op het adres Pont West 106, 9600 Ronse 
  • Per e-mail op het e-mailadres [email protected]

Wees altijd zo specifiek mogelijk als je je rechten wil laten uitoefenen. Zo kunnen we jouw aanvraag correct uitoefenen.
Om te vermijden dat iemand anders je rechten uitoefent, willen we jouw identiteit zo goed mogelijk controleren. Vandaar dat de aanvraag altijd dient vergezeld te zijn van een document dat bewijst dat de identiteit van de aanvrager overeenstemt met jouw identiteit. Dit kan door een kopie van je identiteitskaart bij de aanvraag te voegen. Maak dan wel even de pasfoto en het identiteitskaartnummer (e.d.) zwart, ter bescherming van je privacy.
Wanneer we van oordeel zijn dat het afgeleverde document onvoldoende bewijs levert, informeren wij je. We behouden ons het recht om niet in te gaan op de aanvraag tot er een voldoend bewijs afgeleverd wordt.